Ναμίμπιας

Σταθερό κάρβουνο χωρίς σπινθήρες!

Τα ξυλοκάρβουνα Best Grill παράγονται στη Ναμίμπια χρησιμοποιώντας ξυλεία από το δέντρο Colophospermum Mopane, ή πιο απλά Mopani. Το συγκεκριμένο δέντρο δίνει σκληρό και υψηλής πυκνότητας ξύλο, ιδανικό για την παραγωγή ξυλοκάρβουνου.
Ενέργεια : 6600 kcal/kg
Άνθρακας : 70%
Υγρασία (max) : 5%
Στάχτη (max) : 3%
Μέγεθος καλεμιού (Κοκκομετρία) : 40mm – 120mm
Διαθέσιμες Συσκευασίες : 5 kg, 10 kg και 15 kg
Συσκευασίες / παλέτα : 30 (των 10 ή 15 kg) ή 60 (των 5 kg)